Zárójel

Nyomást gyakorolna a kormány Juhász Péterék füttykoncertje ellen

A rendőrség nem engedélyezte az Együtt március 15-re, Orbán Viktor Magyar Nemzeti Múzeumnál tartott beszédére tervezett kifütyülő demonstrációját. – írja a nepszava.hu. A hatóságok személyesen is felkeresték a párt irodáját, hogy közöljék: a tervezett síposztó pontokat sem engedélyezik – számolt be Juhász Péter a Facebookon.  

Az indok szerint a standok akadályoznak egy bejelentett rendezvényt. Az Együtt elnöke ismertette: három ilyen pontot nem engedélyezett a rendőrség, ezért most hatot fog bejelenteni, ha azokat is betiltják, akkor tizenkettőt, “ha kell minden egyes sípolót bejelentünk” – jelentette ki az Együtt elnöke.

Orbánék meg akarják akadályozni, hogy kifütyüljük.Erről egy törvénytelen határozatot is hozattak a rendőrséggel.Szabályosan bejelentettük a síposztást. Ezt betiltották, pedig nem tehetik meg a törvények szerint. A törvény ugyanis azt mondja, hogy csak és kizárólag akkor tiltható be gyülekezés, ha az a közlekedést vagy a népképviseleti szervek működését akadályozza.Márpedig mi nem akadályozzuk egyiket sem.Orbánnak adunk visszajelzést, mert nincs á más módunk.Azt követeljük tőle, hogy tartson nyilvános közmeghallgatást, ahol bárki elmondhatja a véleményét neki. Végülis ez március 15-e üzenete a magyaroknak.Mi ott leszünk, legyél te is ott, fütyülj, sípolj, dudálj, kiabálj! Jusson el a hangunk Orbánhoz!Oszd meg, legyünk többen, mint Orbán statisztái!—-Gyere sípos pólóban, itt rendelhetsz:http://egyuttpart.hu/termek/egyutt-polo-kifutyuleshez/Itt a rendőrség tiltó határozata:http://egyuttpart.hu/wp-content/uploads/2017/03/határozat.pdfItt a kúriai joggyakorlat elemző csoport véleménye a kérdésről:http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/gyulekezesi_jog_joggyakorlat-elemzo_csoport_osszefoglalo_velemenye.pdfNemleges választ kell adni arra a fentiekben feltett kérdésre, hogy juthat-e a bíró mérlegeléseeredményeként olyan következtetésre, amely szerint meghatározott körülmények között agyülekezési jognak is meg kell-e hajolnia alkotmányos elvek avagy más alapjogokérvényesülése érdekében – a Gytv. tételes szabályainak hiányában?Az Alkotmánybíróság véleményszabadsághoz fűzött eddigi gyakorlatából összességében az akövetkeztetés adódik, hogy a közigazgatási bíróság az Alaptörvény és a Gytv. egymásratekintettel történő értelmezése útján nem hozhat olyan döntést, amely a Gytv. felsorolásánkívül, azon túllépve korlátozná a gyülekezési jog gyakorlását. Nem lehet elszakadni azalapjogi korlátok törvénybe foglalásának az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében rögzítettazon követelménytől, amely szerint: „[a]z alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozószabályokat törvény állapítja meg. (…)”.Eszerint alapvető jogot csak törvényben lehet korlátozni – a bírói jogértelmezés útján nem.Az Alaptörvény IX. cikk (4) és (5) bekezdései tehát az Alkotmánybíróság és az EBESZIrányelvek alapján nem hívhatóak fel a megtiltás „kisegítő” jogalapjaként. A gyülekezési jogkorlátozásának szempontjait pontosan és kimerítő jelleggel a törvényalkotónak célszerűmeghatároznia.az Alkotmánybíróság 30/2015. (X. 15.) AB határozata,amelynek értelmében „[a] korlátok sorában a legsúlyosabbnak a gyülekezések előzetes tiltásaminősül. Tiltás esetében ugyanis a kifejezésre szánt vélemény nem tud érvényesülni, mivel agyülekezők nem tarthatják meg a rendezvényüket. Az előzetes tiltás olyan ultima ratio jellegűkorlátozás, amely teljes egészében megakadályozza az alapjog érvényesülését. Ebben atekintetben a rendezvény feloszlatása is fokozatilag enyhébb korlátozásnak minősül. Éppenezért egy tudomásul vett rendezvény esetében a [megtiltási] ok – a rendezvény törvénysértőmagatartása miatt – utólag feloszlatási okká válhat, ez a viszony azonban nem fordítható meg:a rendezvény gyakorlása során tapasztalható szükségképpen reaktív jellegű feloszlatási indoknem konvertálható automatikusan [megtiltási] okká. A gyülekezési jog fundamentális jellegéretekintettel az előzetes tiltást szigorú mérce szerint kell megítélni, különösen arra valótekintettel, hogy a tiltás esetleges téves mellőzése utólag a[z fel]oszlatás révén mégkorrigálható.”

Közzétette: Juhász Péter – 2017. március 9.

 

Orbánék meg akarják akadályozni, hogy kifütyüljük.
Erről egy törvénytelen határozatot is hozattak a rendőrséggel.

Szabályosan bejelentettük a síposztást. Ezt betiltották, pedig nem tehetik meg a törvények szerint. A törvény ugyanis azt mondja, hogy csak és kizárólag akkor tiltható be gyülekezés, ha az a közlekedést vagy a népképviseleti szervek működését akadályozza.
Márpedig mi nem akadályozzuk egyiket sem.

Orbánnak adunk visszajelzést, mert nincs á más módunk.
Azt követeljük tőle, hogy tartson nyilvános közmeghallgatást, ahol bárki elmondhatja a véleményét neki. Végülis ez március 15-e üzenete a magyaroknak.

Mi ott leszünk, legyél te is ott, fütyülj, sípolj, dudálj, kiabálj! Jusson el a hangunk Orbánhoz!

Oszd meg, legyünk többen, mint Orbán statisztái!

Forrás: nepszava.hu

Kép: MTI Fotó: Mohai Balázs
1 hozzászólás