Rólunk

Kapcsolat

Amennyiben kérdésed van, vedd fel velünk a kapcsolatot. Ha valamelyik szerzőnkkel szeretnéd felvenni a kapcsolatot kérünk a tárgy mezőben jelezd, hogy kinek küldöd a levelet. Megkérünk, hogy tartózkodj a trágár, sértő és egyéb ilyen jellegű levelek küldésétől. Köszönjük.

24per7 Online hírmagazin

Főszerkesztő: Pálmai Tamás – palmaitamas@24per7.info

SzerkesztőMátrai Anna matraianna@24per7.info

Szerkesztősegszerkesztoseg@24per7.info

Médiaajánlatszerkesztoseg@24per7.info

Weboldallal kapcsolatos problémák és egyéb információszerkesztoseg@24per7.info

 

Szerzők, cikkbeküldők és vendégíróink:

Nagy Bandó András
Villás Lajos
Székely Szabolcs
Jabronka Richárd
Szüdi János
Tamás Gáspár Miklós
Ádám Lajos
Boros Dániel
Zenge Judit
Pálfy Zoltán
Marosi Attila
Magyar Andrea
Komor János
Kázsmér Dávid
Dr. Sándor Zsuzsa
Bősz Anett
Lőrincz Péter
T.I. – PuPu
MAM

A weboldal használati feltételei és szabályzatai

A 24per7.info egy online hírportál amely a lehető legfrissebb vagy éppen a legérdekesebb baloldali híreket hozza el nektek. Érdekelnek a politikai hírek? Itt a helyed. Hírek a színfalak mögött, amit mi elővarázsolunk nektek. Politikai újságírók, véleményjellegű és tárgyilagos hírek tárházát találod nálunk, a 24per7.info oldalon.

24per7.info egy zseniális és dinamikusan fejlődő online újság, ami még tovább nőhet, ha Ti olvasók is megtiszteltek minket firkálmányaink böngészésével, kommentálásával. Egy igazán jó csapat próbálja csillapítani a feltehetően erős hír- és véleményéhségeteket!

A weboldal használata

A 24per7.info weboldal a Minden Ami Média csoport tulajdonában van és ez a csoport felel az oldal üzemeletetésért. A szabályzaton belül a továbbiakban a Minden Ami Média MAM-kent fog szerepelni.

MAM fenntartja a jogot a használati feltételek és szabályok változtatására. Fontos a szabályzatot időszakonként átolvasni, hogy tisztában legyen és elfogadja az olvasó az esetleges változtatásokat. A szabályzat 2016. januar 1-jen lépett hatályba.

A weboldal teljes szabályzatának átolvasása nem csak ajánlott hanem kötelező.

Szerzői jog

A 24per7.info-n közetett bármely cikk, fotó, videó és egyéb szerzői mű kizárólag a MAM írásbeli engedélyével többszörözhető, terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, Illetve tehető nyilvánosságra más sajtókban.

Adatvédelem

Jelen nyilatkozatban a honlap látogatóinak és felhasználóinak személyes adatainak védelmével kapcsolatos politikánkat összegezzük.

A 24/7 Online hírportál kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait tiszteletben tartsa és adatkezelésének elveit, belső normáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Ennek keretében kijelentjük, hogy személyes adatként kezelünk minden olyan adatot, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint annak minősül. Az adatok kezelése során betartjuk a jogszabályi kötelezettségeket. A honlap használata során tudomásunkra jutó személyes adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kezeljük, harmadik személy számára nem adjuk tovább. A honlap technikai hátterét szolgáltató társaságok a hatályos szerződések és jogszabályok értelmében önállóan nem kezelik az adatokat.

Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez Ön személyes adatot ad meg, a szolgáltatás igénybevételét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulásnak tekintjük személyes adatainak kezeléséhez.

A 24/7 Online hírportálon adatkezelést kizárólag a 24/7 Online hírportál végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

Amennyiben Ön valamely szolgáltatás igénybevételéhez megadja e-mail címét, azt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük. Az Ön által megjelölt szolgáltatás biztosításán túlmenően nem használjuk az e-mail címét, azt harmadik személy tudomására nem hozzuk. Ön nevének és e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen Önnek a 24/7 Online hírportál tulajdonosa/üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre.

A 24/7 Online hírportál látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe(jelenleg a regisztráció nem elérhető olvasóink számára).

A személyes adatok kezelője a 24per7.info Online hírmagazin, amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:
Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a 24/7 Online hírportál a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A tudomására jutott adatokat a 24/7 Online hírportál harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a 24/7 Online hírportál kezdeményezheti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő – legkésőbb a helyesbítésről szóló kérelem beérkezését követő 30 napon belül – helyesbíti.

Ön jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a 24/7 Online hírportálhoz benyújtott kérelemmel lehetséges. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Jognyilatkozat

Ez a 24/7 Online hírportál jogi közleménye.

A tulajdonos/üzemeltető a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A 24/7 Online hírportál az oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a 24/7 Online hírportál honlapján feltüntetett, felhasznált és a 24/7 Online hírportál honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a tulajdonost/üzemeltetőt illeti.

A 24/7 Online hírportál honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A tulajdonos/üzemeltető nem garantálja, hogy a 24/7 Online hírportál honlapon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban a tulajdonos/üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett az üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a 24/7 Online hírportál honlapon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a 24/7 Online hírportál honlapjának használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. Az üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a 24/7 Online hírportál honlapon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. A tulajdonos/üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a 24/7 Online hírportál honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a tulajdonos/üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a tulajdonos/üzemeltető felelősségét kizárja.

Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak a tulajdonos/üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

A 24/7 Online hírportál honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a tulajdonos/üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

A jognyilatkozattal összhangban vannak az alábbi, hatályos jogszabályok, így különösen:
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Cookie (Süti) hasznlata

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Reklámozás

A használati feltételek és szabályzatok a MAM-mal reklámozási szerződésben álló cégekre és magánszemélyekre is vonatkoznak.

Reklámnak nevezünk minden olyan promóciós anyagot amit a szerződő fél a MAM rendelkezésére bocsát az adott cég és/vagy magánszemély termékének vagy szolgáltatásának eladása, illetve fogyasztása ösztönzésére. Reklámozónak pedig azt a céget és/vagy magánszemélyt hívjuk, aki felkéri a MAM-ot a reklám kampány lebonyolítására.

Ha egy cég és/vagy magánszemély reklámozni szeretne a MAM bármelyik weboldalán, akkor köteles a reklámozáshoz szükséges anyagokat elküldeni a MAM-nak nem később, mint 7 nappal a reklámozási kampány elkezdése előtt.

Ha a reklámozó nem biztosítja a megadott időn belül a reklámozáshoz szükséges anyagokat akkor a MAM-nak jogában áll a reklámozás teljes értékét kiszámláznia. Ha a reklámozó szeretné törölni az aláírt szerződést, akkor a MAM a következő összeget számolhatja fel:

– A kampány törlése legalább 31 nappal a kampány kezdése előtt – 0%;

– A kampány törlése 15-30 nappal a kampány kezdése előtt – 75%;

– A kampány törlése kevesebb mint 15 nappal a a kampány kezdése előtt – 100% fizetendő a számla kiállítását követő 30 napon belül.

Minden reklámozó aki először rendel bármilyen jellegű marketing kampányt a MAM-tól köteles előre kifizetni az első két reklám kampány árát legalább egy hónappal a kampányok elkezdése előtt. Ha mind a két kampány árának kifizetése megtörténik időben akkor lehetőség nyílik arra, hogy a reklámozó a továbbiakban a fizetendő összeget a számla kiállítását követő 30 napon belül teljesítse.

A reklámozó köteles a MAM által kibocsátott reklám szerződést aláírni és a szerződésen szereplő összeget kifizetni a megadott határidőn belül. Ha a reklámozó nem teljesíti a szerződésben aláírtakat akkor a MAM-nak joga van a hivatalos szerveket értesíteni a számla kiállítását követő 30 nap elteltével.

A MAM-nak joga van a következő döntések végrehajtására bármikor a reklámozó engedélye nélkül:

– visszautasíthatja és felfüggesztheti a reklámok megjelenítését illetve megváltoztathatja azok helyét bármelyik weboldalán;

– jogában áll a reklámért járó teljes összeget felszámolni ha a reklámozó nem biztosítja a megadott határidőn belül a reklámozáshoz szükséges anyagokat;

– jogában áll megsemmisíteni minden olyan reklám anyagot, ami a MAM tulajdonában van több mint 6 havi használatot követően. Kivételt jelent ha a reklámozó tájékoztat bennünket, hogy szükségük van az anyagokra;

– megváltoztathatja a reklámokért fizetendő összeget.

A MAM nem vállal felelősséget a következőkért:

– a helyesírási hibák megjelenésért a reklám felületeken;

– azokért a hibákért amik többször is megjelennek a reklám felületen ha a reklámozó többször rendeli meg ugyanazt a kampányt;

– olyan technikai hibákért amik nem a MAM hibájából történnek;

– a weboldal váratlan leállása miatt.

A MAM weboldalakhoz való hozzájárulás

MAM fenntartja a jogot arra, hogy csak bizonyos beérkező anyagok kerüljenek közzétételre. A MAM nem vállal felelőséget a weboldalain megjelent hozzászólásokért, viszont fenntartja a jogot azok eltávolításáért.

Mindenki aki szeretne hozzájárulni a weboldalainkhoz, kötelessége elismerni, hogy minden írásos anyag a saját munkája. Mindenkinek engedélyeznie kell az anyagok szerkesztését, esetleges változtatását és közzétételét.

Nyereményjáték

A MAM közzétehet különböző nyereményjátékokat a weboldalain. A nyereményjátékok feltételei illetve szabályzatai akkor kerülnek közzétételre amikor a nyereményjátékok megjelennek a weboldalak egyiken.

Ki- es bemenő linkek

A MAM weboldalai tartalmazhatnak különböző kimenő linkeket. Az oldalaink elhagyása után nem vállalunk felelősséget az olvasót érthető adatveszteségekért. Ha elhagyja az oldalunkat, kérjük, olvassa el az új oldal adatvédelméről illetve jognyilatkozatáról szóló részeit mivel a MAM szabályzatai már nem vonatkoznak az olvasóra.

Ha egy linket követve az olvasó valamelyik weboldalunkra érkezik, a MAM hozzájuthat különböző információkhoz az előző weboldalaktól. Akik így érkeznek valamelyik oldalunkra, kérjük olvassák el az adatvédelemről, a jognyilatkozatról és a cookie (süti) használatról szóló paragrafusainkat.

Kapcsolódás az oldallal

Weboldalak kapcsolódhatnak a MAM weboldalaihoz linkekkel de az oldalaknak írásos engedéllyel kell rendelkezniük amit a MAM munkatársaitól kérhetnek. (info {kukac} mamedia {pont} info)

A weboldalakra vezető linkeknek legálisnak kell lenniük és nem okozhat kárt a MAM oldalainak hírnevében.

MAM fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül ha úgy látszik, hogy a link valamilyen kárt okoz az oldalaink hírnevében, esetleg működésében.

Tartalom eltávolítása

MAM fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom eltávolítására előzetes bejelentés és magyarázat nélkül.